​​​​​

 • DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN
   
  ​1. Đ/c Nguyễn Đăng Hùng Tổng Lãnh sự 
    ĐT: +856.20 9200.9898;

  2. Đ/c Nguyễn Hoàng, Lãnh sự 
    ĐT: +85620 9269.8899;

  3. Đ/c Nguyễn Tấn Chung, Lãnh sự
    ĐT: +85620 9283.8666;​

  4. Đ/c Nguyễn Huy Hùng, Lãnh sự
    ĐT: +85620 9417.5666;

  ​5. Đ/c Đỗ Minh Tuấn, Lãnh sự
    ĐT: +856.2099.116.116

  6. Đ/c Đặng Thanh Tùng, Lãnh sự
    ĐT: +85620 9113.8888;

  7. Đ/c Nguyễn Thị Oanh, Cán bộ
    ĐT: +85620 9687.8301;

  8. Đ/c Nguyễn Thị Nga, Cán bộ
    ĐT: +85620 9961.2345.
​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​