​​​​
received_306676196409718.jpeg

1.Quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào nổi bật cho đến nay, vì sao?

Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào đã sớm được gây dựng, gìn giữ và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của hai dân tộc chúng ta. Kể từ khi Ðảng cộng sản Ðông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra đời, tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã được các lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trực tiếp đặt nền móng và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có trên thế giới, như Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã nhiều lần khẳng định: “Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện đến như vậy”.

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập, tự do, hai dân tộc Việt Nam và Lào cùng chung một hoàn cảnh chịu ách đô hộ của thực dân, đế quốc.  Quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Lào không ngừng được củng cố và nâng cao thành một quy luật tồn tại, phát triển, một nhân tố cơ bản bảo đảm thắng lợi của cách mạng mỗi nước và cả hai nước. Vận mệnh của hai nước, hai dân tộc gắn bó khăng khít. Nhân dân hai nước đã trở thành những người bạn chiến đấu, những người đồng chí, anh em thân thiết trên cùng trận tuyến. Với quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cử hàng chục vạn con em của mình sang công tác và phối hợp với quân và dân Lào chiến đấu tại các chiến trường của Lào. Máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ Việt Nam đã hoà quyện với máu của quân và dân Lào để đem lại thắng lợi vẻ vang cho hai dân tộc. Sự phối hợp, giúp đỡ vô tư, chí tình chí nghĩa giữa hai nước là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng mỗi nước. 

Ngày 05/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang sử mới trong quan hệ Việt Nam - Lào, nâng quan hệ hai nước lên một bước và là động lực thúc đẩy hai dân tộc ngày càng gắn bó với nhau trước những tác động bên ngoài. 

Sau thắng lợi năm 1975, hòa bình lập lại trên đất nước Việt Nam và Lào, quan hệ hai nước bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, độc lập và chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Ngày 18-7-1977, Chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường phối hợp hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên trường quốc tế. 
Vượt qua muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại, bất chấp sự bao vây, cấm vận và chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn về mọi mặt. Mối quan hệ son sắt, thủy chung, trong sáng đó đã hun đúc ý chí, quyết tâm của nhân dân hai nước, tạo thành nền tảng vững chắc, để trên chặng đường mới, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào lại cùng kề vai sát cánh bên nhau, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển mỗi nước, vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi trường tồn.

Năm 2017, Việt Nam và Lào sẽ cùng kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
 
2.Những yếu tố cơ bản làm nên quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam?

Quan hệ hữu nghị đoàn kết cũng như quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào , Lào - Việt Nam hình thành nên bắt nguồn từ vị trí địa lý, địa chính trị và chiến lược của hai nước; bản chất truyền thống nhân văn, nương tựa lẫn nhau của hai dân tộc; có cùng lợi ích cơ bản về độc lập, tự chủ và nguyện vọng chính đáng, thiết tha về hoà bình, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Việt Nam và Lào đều là những quốc gia đa dân tộc, đất không rộng, người không đông, có lịch sử phát triển lâu đời trên bán đảo Đông Dương; có sự tương đồng về văn hoá, các giá trị cộng đồng, tập quán và cách đối nhân xử thế. Đồng hành trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của các thế lực đế quốc, phát xít đã đưa hai dân tộc đến gần nhau và dựa vào nhau để chống kẻ thù chung.

Về kinh tế, hai nước có thể bổ sung cho nhau thế lợi về biển cả của Việt Nam, đường bộ của Lào đi sâu vào lục địa châu Á, cùng các nguồn tài nguyên phong phú do mỗi nước quản lý.

Ngoài những điều kiện trên, hai nước Việt Nam, Lào có một ưu thế nổi trội vô cùng quý giá là quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mà hai Đảng, hai dân tộc cần luôn luôn vun đắp, bảo vệ và phát huy trong mọi hoạt động chính trị, tư tưởng, kinh tế, quốc phòng an ninh, ngoại giao, văn hoá, giáo dục đào tạo nhân lực, nhân tài.

Tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trong thời kỳ mới. Trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, hai bên luôn khẳng định quan điểm nhất quán, tiếp tục coi trọng và dành mọi ưu tiên cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau, đòi hỏi hai nước Việt Nam- lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau, giữ cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào muôn đời bền vững.

3.Thành quả trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Luông-pha-băng và Viêt Nam thời gian qua như thế nào?

Trong công cuộc đổi mới ngày nay, quan hệ hợp tác, gắn bó giữa hai nước nói chung, giữa các tỉnh Bắc Lào và Tỉnh Luông-pha-băng với Việt Nam nói riêng không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, giáo dục-đào tạo, văn hóa xã hội... Các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hai nước được hai bên tích cực triển khai thiết thực, hiệu quả. Hàng năm giữa hai Bộ Chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng cường.

Năm 2016, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được củng cố, tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu; các tồn tại, hạn chế từng bước được khắc phục; việc thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2016 đã ký giữa hai Chính phủ về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Cụ thể, quan hệ chính trị Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực; có sự đồng thuận cao trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và việc giữ vững hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Việt Nam đã hỗ trợ có hiệu quả cho Lào trong việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2016 và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9/2016. Đặc biệt, các cơ chế hợp tác như cuộc hội đàm thường niên giữa hai Bộ Chính trị, Ủy ban liên Chính phủ (sau khi kiện toàn thêm một bước) tiếp tục phát huy hiệu quả cao.

Hai bên đã phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao trong năm đầu nhiệm kỳ và hoạt động trao đổi đoàn các cấp (trong năm 2016, hai bên trao đổi khoảng 350 đoàn, trong đó có 130 đoàn từ cấp Thứ trưởng trở lên). Đặc biệt là các chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới nhiệm kỳ 2016-2021 của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounnhang Volachith tới Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tới Lào; các chuyến thăm của các đồng chí Bộ Chính trị hai bên đã góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên một tầm cao mới.

Phối hợp tốt trong hợp tác về quốc phòng-an ninh, xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào ổn định và phát triển toàn diện; đấu tranh hiệu quả chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý...
Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào đã hoàn thành; Hiệp định và Nghị định thư liên quan đã được ký kết ngày 16/3/2016. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quản lý đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào, góp phần xây dựng cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc cho việc hợp tác và phối hợp giữa hai bên trong vấn đề bảo vệ và quản lý biên giới lãnh thổ.

Đầu tư Việt Nam vào Lào tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương Lào; hiện có 408 dự án được cấp phép, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 tỷ USD (số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào). Trong năm đã có thêm một số dự án lớn được đưa vào vận hành khai thác, nổi bật là việc thủy điện Xekaman 1 đã hoàn thành và phát điện; khách sạn Mường Thanh Vientiane được đưa vào sử dụng phục vụ khách Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9/2016.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được thúc đẩy, nổi bật là việc Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith gặp gỡ và đối thoại với gần 200 doanh nhân Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào (tháng 10/2016).

Thương mại giữa hai nước được chú trọng, các hoạt động xúc tiến được đẩy mạnh (Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2016 tại Thủ đô Vientiane vào tháng 7; Hội nghị Thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ X tại tỉnh Attapeu, Lào vào tháng 9; ký MOU về thành lập website kinh tế-thương mại Việt Nam-Lào tháng 11…); Hiệp định Thương mại song phương mới và Hiệp định Thương mại biên giới được hai bên tích cực phối hợp triển khai (đã tổ chức 2 hội nghị phổ biến vào tháng 7 tại Lào và tháng 8 tại Việt Nam). Các cơ chế ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ hai nước được hai bên tiếp tục thực hiện; Danh mục các mặt hàng được hưởng thuế suất bằng 0% ngày càng mở rộng.

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực cho Lào ngày càng được tăng cường về số lượng, cải thiện về chất lượng với các phương thức và loại hình đào tạo đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Lào; các cơ sở đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam được quan tâm đầu tư nâng cấp. Chất lượng học tập lưu học sinh Lào theo diện Hiệp định có chuyển biến tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, số lưu học sinh Lào đang có mặt học tập tại Việt Nam là hơn 14.000 người, trong đó diện hiệp định hơn 3.400 người.

Quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Trong quan hệ hữu nghị, hợp tác ở tầm quốc gia đó cùng với bề dày lịch sử, tỉnh Luông-pha-băng với các tỉnh kết nghĩa Việt Nam là những người bạn thủy chung son sắt từ trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung cho đến nay. Phát huy tình đoàn kết trong sáng, thuỷ chung giữa 2 dân tộc trong kháng chiến chống kẻ thù chung, ngày nay tỉnh Luông-pha-băng đã có mối quan hệ hợp tác với Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh khác của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đạt được những thành quả quan trọng, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt –Lào ngày càng tốt đẹp và bền vững.

4.Đồng chí có cảm tưởng như thế nào đối với các ngày lễ quan trọng trên?

Trong những ngày này, nhân dân Việt Nam đang vui mừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày trọng đại của hai dân tộc. Mặc dù không được tham dự các hoạt động này trên đất nước Việt Nam nhưng tại đất nước Lào anh em tôi cũng cảm nhận rõ tình cảm đầm ấm từ lãnh đạo và nhân dân Lào, cảm nhận được sự gắn bó, bền chặt, không thể tách rời giữa hai dân tộc trong những ngày kỷ niệm đặc biệt của hai nước. Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào là dịp chúng  ta cùng nhau nhìn lại lịch sử và quá trình phát triển của quan hệ hữu nghị, hợp tác đã được gây dựng, gìn giữ và vun đắp bằng biết bao mồ hôi, công sức và cả xương máu của rất nhiều thế hệ nhân dân hai nước. Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt đó đã được xây dựng, gìn giữ và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, trở thành tài sản chung thiêng liêng, vô giá của hai dân tộc. Thế hệ trẻ của hai nước hôm nay và mai sau phải giữ gìn và tiếp tục phát huy tài sản tinh thần đó, trân trọng vun đắp thêm lịch sử vẻ vang của quan hệ hai nước.

Trong thế giới phát triển đầy biến động và phức tạp hiện nay, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. Chúng ta trước sau như một, quyết tâm làm hết sức mình để làm cho mối quan hệ thiêng liêng này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

5. Việc chào mừng hai ngày lịch sử Lào - Việt có những hoạt động gì?

Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động nhân sự kiện trọng đại này, trong đó có Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào  lần thứ 4 tại tỉnh Xiêng-khoảng và tỉnh Hủa-phăn của Lào. Đây là hoạt động thường xuyên 5 năm một lần luân phiên tại Việt Nam và Lào do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp xuất bản Đặc san về quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào bằng tiếng Việt và tiếng Lào, góp phần thông tin, tuyên truyền về hoạt động hữu nghị nhân dân, hợp tác Việt - Lào trên các lĩnh vực đến nhân dân hai nước.

Đặc san về quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào sẽ gồm nhiều bài viết có nội dung ý nghĩa như: điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong chặng đường 55 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; những kết quả nổi bật trong hợp tác hai nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục trong 55 năm qua… Bên cạnh đó, sẽ có các bài viết giới thiệu về tuyến đường Trường Sơn Tây; về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khăm Muộn; về các di tích lịch sử cách mạng Lào tại các tỉnh, thành của Việt Nam; các câu chuyện, hình ảnh về liên minh chiến đấu, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào...

Hai bên cũng nhất trí cùng phối hợp để tổ chức cho Đoàn đại biểu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào thăm lại chiến trường xưa tại Lào; tổ chức cho Đoàn đại biểu gồm cựu chiến binh, người dân Lào đã cùng kề vai sát cánh, che chở, giúp đỡ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào thăm Việt Nam.

Ngoài ra nhiều hoạt động mít tinh kỷ niệm, tổ chức “Tuần lễ văn hóa Lào” và triển lãm liên quan đến tình hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào , Các chương trình giao lưu nghệ thuật và triển lãm ảnh về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào  cũng sẽ được tổ chức khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

Để chào mừng sự kiện đặc biệt này Tổng Lãnh sự quán cũng phối hợp các tỉnh trong khu vực Bắc Lào và tỉnh Luông-pha-băng tổ chức nhiều hoạt động như: giao lưu với các cựu lưu học sinh, sinh viên Lào đã từng học tại các học viện, trường học của Việt Nam; Giao lưu thể thao, giao lưu văn nghệ giữa cán bộ TLSQ và bà con cộng đồng với các cơ quan của tỉnh Luông-pha-băng, tuyên truyền về quan hệ Việt Nam - Lào , ý nghĩa, tầm quan trọng của 2 sự kiện quan trọng giữa hai nước. Phối hợp, giúp đỡ đoàn làm phim của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện bộ phim ca nhạc đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam - Lào  với tên gọi “Tình không biên giới”. Đồng thời, Tổng Lãnh sự quán cũng chỉ đạo, hướng dẫn các Hội, Ban vận động thành lập Hội các tỉnh Bắc Lào nói chung và tỉnh Luông-pha-băng nói riêng tổ chức các hoạt động thiết thực và tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức để chào mừng ngày lễ trọng đại của hai nước.

Những hoạt động kỷ niệm thiết thực và đầy ý nghĩa đó sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, làm sâu đậm thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; góp phần giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; Lào-Việt Nam để mọi tầng lớp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn và tự hào về mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng của hai nước. Qua đó, thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

VT (Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng)​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​