Tiểu sử Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luông-pha-băng

img076.jpg


Thông tin cá nhân:       

Họ tên: NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

Ngày sình: 11/12/1961

Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

Hôn nhân: Đã kết hôn; có 01 con trai.

Học vấn:

- 1983: Cử nhân, Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao), Hà Nội, Việt Nam;

- 1995: Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế, Trường Luật và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Hoa Kỳ.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Quá trình công tác:

-1983-1984: Chuyên viên, Viện Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao) - Bộ Ngoại giao, Việt Nam;

-1984-1986: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, Quân đội Nhân dân Việt Nam;

-1986-1998: Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao) - Bộ Ngoại giao, Việt Nam;

-1999-2000: Chuyên viên, Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương – Bộ Ngoại giao, Việt Nam;

-2000-2003: Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia;

-2004-2010: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng - Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương – Bộ Ngoại giao, Việt Nam;

-2010-2013: Tham tán Công sứ - Phó Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore;

-2014-2019: Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao – Bộ Ngoại giao, Việt Nam;

-12/2019 - nay: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luông-pha-băng, phụ trách 08 tỉnh Bắc Lào./.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​